Trouwen in Belgie

Trouwen in Belgie

Trouwen in Belgie? Als je van plan bent om te trouwen zal je snel merken dat er veel komt bij kijken. Wij helpen van Trouwen in Belgie trouwkoppels met nieuws, tios en advies.

Het huwelijk brengt op administratief vlak heel wat veranderingen teweeg. Daarom kan het belangrijk zijn om wat informatie in te winnen over wat de Belgische wet allemaal te vertellen heeft over het huwelijk.

Wat zijn bijvoorbeeld de wettelijke voorwaarden om te kunnen trouwen? En welke formaliteiten gelden er allemaal in België?
Misschien bent u van plan om in het buitenland te trouwen. Dan gelden er heel wat andere regels.

Ook uw belastingen worden anders berekend nadat u getrouwd bent. Die berekening kan ook afhangen van welk huwelijksvermogensstelsel u kiest. U kunt ook het best op voorhand nagaan of het nodig is om een huwelijkscontract te laten opstellen bij een notaris.

Wettelijke huwelijksvoorwaarden

De Belgische wet stelt verschillende voorwaarden om te mogen trouwen. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden zijn:

  • minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen is 18 jaar. De familierechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar ernstige redenen voor zijn.
  • toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk.
  • gebrek aan verwantschap: de wet verbiedt huwelijken tussen mensen die onderling een te nauwe bloedband of aanverwantschap hebben. De Koning kan, om gewichtige redenen, het verbod tot huwelijk tussen aanverwanten opheffen. Zo’n verzoek moet gericht worden aan de Minister van Justitie.
  • verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dit verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toelaat. Bigamie is een strafbaar feit.

 


Trouwen in Belgie advies

 

Huwelijk
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt plaats in het gemeentehuis, maar kan eventueel ook op een andere openbare plaats met neutraal karakter, als de gemeenteraad zo’n plaats heeft aangewezen.

Voorwaarden
De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo’n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van de minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.
De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure
Het huwelijk gebeurt in de gemeente waar één van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Wonen beide partners in het buitenland? Dan kunt u aangifte doen in

de laatste woonplaats van u of uw partner

de woonplaats van een bloedverwant tot en met de tweede graad (dat zijn grootouders, ouders, broers, zussen, kinderen, kleinkinderen) van u of uw partner

de geboorteplaats van u of uw partner

Minstens 14 dagen voor de geplande huwelijksdatum doet u aangifte bij een ambtenaar van de burgerlijke stand.
U wordt daarna door de dienst Burgerzaken uitgenodigd voor het opmaken van de huwelijksaangifte. Als u een andere nationaliteit hebt, moet u eerst de nodige documenten voorleggen aan de dienst Burgerzaken. Deze documenten mogen maximaal 6 maanden oud zijn.
Eventueel kunt u getuigen aanduiden (maximum 4) om aanwezig te zijn bij uw huwelijksvoltrekking en om de huwelijksakte mee te ondertekenen. Een getuige moet meerderjarig zijn, maar hoeft geen bloedverwant te zijn.
U wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand in de echt verbonden.
De ambtenaar maakt dadelijk een huwelijksakte op. Die akte wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en geldt als bewijs van de huwelijksvoltrekking.
U krijgt een trouwboekje, waarin later bv. de kinderen worden ingeschreven en eventueel de parochie waar het kerkelijke huwelijk wordt ingezegend.
Het burgerlijk huwelijk kan voltrokken worden minimaal 14 dagen na de huwelijksaangifte (als alle documenten in orde zijn) en uiterlijk 6 maanden erna. Het burgerlijk huwelijk moet plaatsvinden vóór het eventuele religieuze huwelijk.

Wat mee te nemen
Beide partners en de eventuele getuigen moeten hun identiteitskaart meenemen.
Als er een huwelijkscontract is, moet u niet langer een attest van de notaris voorleggen. De akte wordt door de notaris geregistreerd in het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten.

Wat zijn de voorwaarden om te huwen in België? Welke documenten heb je nodig voor de huwelijksaangifte? Hoe verloopt de voltrekking van het huwelijk?

Visum type C om te huwen met een Belg of derdelander
Wil je naar België komen om er te huwen met een Belg of een derdelander, dan kan je daarvoor een specifiek visum type C aanvragen

Visum type C om te huwen met een Unieburger
Wil je naar België komen om er te huwen met een Unieburger, dan kan je daarvoor een specifiek visum type C aanvragen

Schijnhuwelijk
Wat is een schijnhuwelijk? Welke middelen heeft de ambtenaar van de burgerlijke stand om schijnhuwelijken tegen te gaan? Hoe worden schijnhuwelijken bestreden? En welke sancties bestaan er

Wilt u als Nederlander trouwen in België? Dan kan de Belgische gemeente vragen om een gewoonterechtverklaring. Per 1 oktober 2017 geeft de Nederlandse ambassade in Brussel deze verklaring niet meer af.

Nederlandse voorwaarden huwelijk of geregistreerd partnerschap
Om als Nederlander te kunnen trouwen of een geregistreerd partnerschap te sluiten, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn. Trouwt u als minderjarige in het buitenland? Dan erkent de overheid uw huwelijk pas als u beiden 18 jaar bent.
U en uw partner mogen niet al met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
Bepaalde familieleden mogen niet met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten. Het gaat om ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen en broers en zussen.
Toestemming van het land waar u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit
Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten in het buitenland? Ga dan na of dit mag volgens de regels van het land. Dit doet u bij de buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit. U kunt niet op een Nederlandse ambassade in het buitenland trouwen.

Documenten voor huwelijk of partnerschap in het buitenland
De buitenlandse instantie waar u trouwt of een partnerschap sluit, kan u vertellen welke documenten u nodig heeft. Bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte en een verklaring omtrent de burgerlijke staat.

Buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte registreren
U kunt uw buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte inschrijven bij het Nederlandse register. Dit doet u bij de afdeling Landelijke Taken van de gemeente Den Haag.

Legalisatie buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte
Als u de buitenlandse huwelijksakte of partnerschapsakte in Nederland wilt laten inschrijven, moet u de buitenlandse akte meestal eerst laten legaliseren. Dit doet u in het land waar u getrouwd bent. Soms moet de akte ook nog worden gelegaliseerd door de Nederlandse ambassade of consulaat in dat land. Wat u moet doen leest bij de legalisatie-informatie van het land.

Trouwen in dit land of gebied
De Belgische burgerlijke stand vraagt bij het sluiten van een huwelijk van een niet-Belg om een verklaring van wetgeving (verklaring van gewoonterecht/certificat de coûtume) van het land van herkomst. Per 1 oktober 2017 geeft de Nederlandse ambassade in Brussel deze verklaring niet meer af.

De ambassade heeft de Belgische gemeentes hierover geïnformeerd en heeft een nota opgesteld, die u kunt downloaden. Druk de nota af en overleg hem bij de gemeente die om een gewoonterechtverklaring vraagt.

De ambtenaar van de burgerlijke stand kan u ook vragen om een verklaring van burgerlijke staat om aan te tonen dat u ongehuwd bent. Deze verklaring wordt afgegeven door de laatste gemeente alwaar u vóór uw vestiging in België uw woonplaats had. Indien uw laatste woonplaats in Nederland was, wordt de verklaring afgegeven door één van de RNI-gemeenten (Registratie Niet-Ingezetenen). De ambassade is niet bevoegd een verklaring van burgerlijke staat te verstrekken.

Hoe vraag ik een verklaring van Nederlanderschap aan in België?
Stuur de documenten die nodig zijn per e-mail naar de ambassade. Zorg er daarbij voor dat de documenten in pdf-formaat zijn.

De voorpret stijgt en de dag van jullie bruiloft komt steeds dichterbij. Maar voordat het zover is, moeten jullie je nog met een paar organisatorische dingen bezighouden. Op welke formaliteiten je allemaal moet letten en welke documenten niet vergeten mogen worden vinden jullie in dit artikel voor het burgerlijk huwelijk, het kerkelijk huwelijk en voor trouwen in het buitenland.  Tip: Datums die gemakkelijk te onthouden zijn, zoals 09-09-2019 zijn vaak erg populair. Zorg daarom ruim van tevoren dat je alle benodigde documenten voor het burgerlijk huwelijk verzameld hebt, en dat je precies één jaar van tevoren aangifte van huwelijk hebt gedaan zodat de door jullie gewenste datum kan worden vastgelegd.

Burgerlijk huwelijk

Zodra je bij de burgerlijke stand getrouwd wordt door een ambtenaar van de burgerlijke stand, is je huwelijk rechtsgeldig. Het huwelijk is in België pas rechtsgeldig, wanneer je voor de burgerlijke stand bent getrouwd. Bovendien is het verplicht om minimaal 1 en maximaal 4 getuigen te kiezen, die minimaal 18 jaar oud zijn. Je kunt ze aanmelden op het moment dat je in ondertrouw gaat, zij moeten namelijk ook de huwelijksakte mee ondertekenen. De getuigen zijn heel belangrijk voor de rechtsgeldigheid van het huwelijk. Zonder getuigen kan het huwelijk niet voltrokken worden. Wie de getuigen mogen zijn mogen jullie helemaal zelf bepalen, dit kunnen zelfs wildvreemden zijn die je van de straat hebt geplukt. Mocht jullie trouwakte om de een of andere reden ooit zoekraken, dan kunnen de getuigen bevestigen dat jullie wel degelijk met elkaar in het huwelijk zijn getreden.

Als je de wens hebt om op een speciale datum te trouwen, zul je dit eerst aan moeten vragen bij de Burgerlijke Stand. Dit doe je door aangifte van huwelijk te doen. Dit kan vanaf minimaal 6 maanden tot maximaal twee weken voor het huwelijk voltrokken worden. In deze periode wordt er gekeken of jullie aan de wettelijke eisen voldoen, om met elkaar te mogen trouwen. Vanaf het moment dat je officieel aangifte van huwelijk hebt gedaan, staat vast op welke datum en locatie jullie gaan trouwen, welke naam jullie aan gaan nemen en of jullie trouwen voor de wet, wettelijk gaan samenwonen of feitelijk gaan samenwonen.

Tip: Datums die gemakkelijk te onthouden zijn, zoals 09-09-2019 zijn vaak erg populair. Zorg daarom ruim van tevoren dat je alle benodigde documenten voor het burgerlijk huwelijk verzameld hebt, en dat je precies één jaar van tevoren in ondertrouw gaat, zodat de door jullie gewenste datum kan worden vastgelegd.

Ook al is het misschien niet erg romantisch: Bij de organisatie van de formaliteiten zullen jullie ook moeten gaan besluiten, hoe je juridisch gezien wilt gaan trouwen: trouwen jullie voor de wet, of gaan jullie wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen.

In principe trouw je automatisch voor de wet, behalve wanneer je dit zelf veranderd. Wanneer je jullie bezittingen apart wilt houden, ook na het trouwen, kunnen jullie bij de notaris langsgaan, om bij hem/haar af te sluiten, onder welke vorm jullie willen gaan trouwen. Dat doe je door te kiezen voor wettelijk samenwonen of feitelijk samenwonen.

In de bruidsjurk-guide kunnen jullie inspiratie opdoen voor de outfit tijdens de huwelijkse voltrekking. Wat jullie hier kiezen is geheel jullie keus en kunnen jullie van de planning van de rest van de dag laten afhangen.

 


Aanbevolen bedrijven relevant aan Trouwen

Trouwkostuum Limburg

Bij de Trouwpakken outlet Bruidsmode Hasselt hebben we een uitgebreide collectie blauwe trouwkostuums tegen lage prijzen! Ontdek de mogelijkheden zoals een trouwkostuum limburg op onze website. Je zal er ook een unieke collectie damesschoenen vinden.

Coverband huren

Wil je een band huren die covers brengt voor je huwelijk, verjaardag, bedrijfsfeest of party? Dan zit je hier goed! Atomika maakt van je feest een onvergetelijke ervaring, het is een stevige coverband maar ze brengen ook eveneens pop en disco covers die jou party laat knallen

DJ huwelijk

DJ Trouwfeest – huwelijksfeest gezocht? De trouwfeest DJ verzorgt U feest in stijl. Kies voor een professioneel dj huwelijk.

Trouwfotograaf

Proficiat met jullie huwelijksplannen. Als jullie op zoek zijn naar een huwelijksfotograaf om jullie mooiste dag vast te leggen, dan zit je helemaal goed. Een huwelijk vraagt veel voorbereiding, en de fotograaf kunnen jullie bijna van jullie to-do-lijstje schrappen. Samen met mijn vriendin, zorg ik ervoor dat jullie dag voor eeuwig wordt vastgelegd. Elk huwelijk is uniek. Met oog voor detail, creativiteit en een juiste portie humor, zorgen wij voor een onvergetelijke en prachtige herinnering

Bruidsjurken

n onze winkel heerst een ontspannen en gemoedelijke sfeer en jij bent als toekomstige bruid het stralende middelpunt. Natuurlijk zijn ook familieleden, kennissen of vriendinnen welkom om samen met jou de bruidsjurk uit te kiezen.